(2020/2021)
Ako veľmi zmení umelá inteligencia [ AI ] spôsob, akým používame e-mail? Túto otázku som sa pokúsil zodpovedať integrovaním súčasných znalostí o AI do mobilnej e-mailovej aplikácie. Mojou snahou hľadať reálny koncept, ktorý nebude fantastickou predstavou ale niečím, čo by mohlo byť realitou už v najbližších rokoch. Aj preto je podstatnou súčasťou práce rešerš, ktorý som venoval najmä, v súčasnosti najpokročilejšej textovej AI - GPT-3 a tak isto úvahám o ľudských motiváciách, a tvorivosti. Záver z neho je koncept integrácie AI do reálnej mobilnej e-mailovej aplikácie, ktorý sa snaží užívateľovi pomáhať vytváraním prehľadných sumárov prijatých správ a urýchliť písanie e-mailov pomocou krátkych, užívateľom zadaných parametrov, z ktorých je AI schopná takmer okamžite vygenerovať komplexnú správu.

ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)