Webové stránky, mobilní aplikace, uživatelská rozhraní, informační architektura, interaktivní i vizuální design, motion grafika – to je zaměření atelieru Digitální design.

Navrhujeme řešení s ohledem na uživatele, ale hledáme i hranice možností nového média v podobě odvážných nápadů a vizí. Charakteristické je pro nás úzké propojení s příbuznými obory, od grafického designu přes multimedia až po design produktů.

Cílem studia není ovládnout všechny disciplíny digitálního designu dokonale, ale získat dostatečný rozhled a představu o svém dalším profesním směřování a rozvoji. Nové přístupy a technologie přijímáme otevřeně a se zájmem, zároveň však se snahou rozeznat principy od pomíjivých trendů.

Ateliér nabízí tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium (vždy pouze v prezenční formě).

Vedoucí ateliéru:
MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.
stransky@utb.cz | 733 690 524

 

kde nás najdete:

ateliér Digitální design
budova U16
tř. T. Bati 4342 (zastávka MHD Zahradnická)
760 01 Zlín

mapa