2018/19 klauzury zimní semestr

I. ročník BcA.

 • vizuální styl 11. ročníku konference Design na hranici
  (aplikace: plakát, web)

II. ročník BcA.

 • vizuální styl mezinárodního studentského bienále designu DESIGN.S 2020
  (aplikace: plakát a billboard, web, layout katalogu)

III. ročník BcA.

 • digitální portfolio / prezentace / showreel
  (prototyp nebo funkční web, video)

I. ročník MgA.

 • jídlo jako inspirace – vizuální experiment, volný výstup

II. ročník MgA.

 • projekt studenta – individuální zadání / výstup


podmínky pro uznání klauzurní práce / povinné výstupy:

poster – výtisk 700 x 1000 mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce (např. "Kappa")
tisková verze plakátu ve formátu PDF, umístěná na www.digitalnidesign.cz
prezentace práce na www.digitalnidesign.cz (krátký popis, fotogalerie, PDF prezentace)
PDF prezentace bude obsahovat:
- rešerše, analýza zadání
- design proces - skici, varianty...
- výsledný návrh včetně krátkého popisu / explikace řešení

Práce nesplňující zadané parametry nebudou připuštěny k hodnocení!

termín odevzdání prací: do 1. 2. 2019 / 8.00 hod.
Součástí instalace je i úklid v ateliérech, aby obhajoby proběhly v důstojném prostředí!

termín prezentace:
pátek 1. 2. 2019 / 8.30 hod. – pořadí od I. ročníku MgA. po I. ročník BcA.
(pořadí jednotlivých prezentací v rámci ročníku si určete mezi sebou)

šablona poster 700x1000

šablona dokumentace A4

 

témata Bc. a Mg. prací 2018/19

témata bakalářských prací:

 • současné webové technologie a trendy
 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • kniha s přesahem do digitálního média
 • aplikace pro handicapované
 • vizuální styl a propagace produktu / služby / akce
 • redesign vybraného webu
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

témata magisterských prací:

 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • e-learning
 • hra / game design a gamifikace
 • wearable-tech aplikace
 • mobilní aplikace
 • webový portál
 • video a motion graphics
 • web / aplikace pro handicapované nebo menšiny
 • autorská kniha v digitálním věku
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

 

okruhy pro Státní závěrečné zkoušky