Klauzury ZS 2017/18

I. ročník BcA.

Vizuální styl pro 10. ročník konference Design na hranici 2018
(vizuální motiv a jeho aplikace na poster, web, sociální sítě apod.)

II. ročník BcA.
III. ročník BcA.
I. ročník MgA.
II. ročník MgA.

Audio / radiodokument on-line - výsledek workshopu s Českým rozhlasem
(prezentace, interaktivní prototyp / video)

Podmínky pro uznání klauzurní práce / povinné výstupy:
- poster – výtisk 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce (např. "Kappa")
- prezentace práce www.digitalnidesign.cz (fotogalerie, pdf prezentace)
- tisková verze plakátu ve formátu PDF, umístěná na www.digitalnidesign.cz
Specifické požadavky jsou uvedeny u jednotlivých zadání.
Práce nesplňující zadané parametry nebudou připuštěny k hodnocení!

Termín instalace / odevzdání prací: do 30. 1. 2018 / 8.30 hod.
Součástí instalace je i úklid v ateliéru, aby obhajoby proběhly v důstojném prostředí!
Na stěnách v ateliéru prozatím nechejte postery ze ZS, postery s klauzurní prací složte před tabuli
(podobně jako při prezentací semestr. prací), prezentace posteru bude součástí obhajoby klauzury.

Termín prezentace:
úterý 30. 1. 2018 / 8.30 hod. – pořadí od II. ročníku MgA. po I. ročník BcA.
(pořadí jednotlivých prezentací v rámci ročníku si určete mezi sebou)

 

Zadání ZS 2017/18

I. ročník BcA.

 • vizuální styl města Luhačovice
 • grafické elementy pro oděvní kolekci hokejového klubu Berani Zlín
 • watter print projekce na fontáně u Janáčkova divadla
  Prezentační plakát na úkol dle vlastního výběru.

II. ročník BcA.

 • papírový nábytek (spolupráce s ADE) – digitální prezentace
 • infografika / vizualizace – Siemens Sitraffic sX Controller – prezentační plakát
 • sociálně kritický plakát / animovaný gif

III. ročník BcA.

 • papírový nábytek (spolupráce s ADE) – digitální prezentace
 • responzivní redesign webu – Metodické centrum muzeí v přírodě – interaktivní prototyp + prezentační plakát
 • koncept design pro ČT ("jaký produkt/službu by měla Česká televize nabídnout v nelineárním prostředí, abych se stal já a moji vrstevníci jejím uživatelem?") – prezentace

I. ročník MgA.

 • projekt studenta – individuální úkol – prezentace
 • papírový nábytek (spolupráce s ADE) – digitální prezentace
 • orientační systém města Uh. Hradiště (spolupráce s ADE) – prezentace
  Prezentační plakát na úkol dle vlastního výběru.

II. ročník MgA.

 • projekt studenta – individuální úkol
 • papírový nábytek (spolupráce s ADE) – digitální prezentace
 • motion graphics – identy pro ČT Art
  Prezentační plakát na úkol dle vlastního výběru.

 

témata Bc. a Mg. prací 2017/18

témata bakalářských prací:

 • současné webové technologie a trendy
 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • uživatelské rozhraní
 • kniha / web / aplikace pro handicapované
 • vizuální styl a propagace produktu / služby / akce
 • kniha v digitálním věku
 • 100 let České republiky
 • hra
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

témata magisterských prací:

 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • e-learning
 • hra / game design a gamifikace
 • wearable tech aplikace
 • mobilní aplikace
 • webový portál
 • video a motion graphics
 • autorská kniha v digitálním věku
 • 100 let České republiky
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Připojené soubory