(2019/2020)
Návrh týždenného menu pre reštauráciu BeAbout v Bratislave. Návrh vychádza z ich vizuálnej identity a hľadá spôsob, ako esteticky čisto a zároveň prehľadne znázorniť veľké množstvo informácií na obyčajnej A4.

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)