(2018/2019)
Pri tvorbe vizuálnej identity projektu FoodPrint som sa rozhodol vytvoriť ako nosný vizuál kampane sériu troch plagátov, ktoré znázorňujú v štylizovanej podobe rôzne jedlá (mäso som pre rešpektovanie vegetariánov vynechal), z jednej polovice v ich pôvodnej podobe, a z druhej strany akoby rozkrájané na jednotlivé vrstvy. Tieto vrstvy opisujú biele a šrafované linky, čím som chcel dať vizuálu technický princíp, a tým symbolizovať myšlienku projektu, a to tvorbu študentov zameranú na jedlo a jeho spracovanie. Každý plagát by sa používal na rozličnú výstavu. Projekt som ďalej rozvíjal do podoby webstránky, ktorej podstatným prvkom je rozdelenie na štyri alebo viac sekcií, v závislosti na počte škôl zapojených do projektu. Každá sekcia ponúka priestor pre jednotlivé školy na prezentáciu ich prác, čím môžeme vidieť odlišnosť problematík a názorov na jedlo, ktoré sa v jednotlivých školách pochádzajúcich z rozličných krajín a kontinentov riešili. Nakoľko sa očakáva, že práce budú mať odlišné výstupy a riešenia, každá jednotlivá práca dostáva po jej otvorení voľnú plochu, ktorú si môže autor prispôsobiť podľa jeho požiadaviek. Stránka mení farebnosť na základe najbližšej prebiehajúcej výstavy, ku ktorej prislúcha konkrétny vzhľad plagátu. Ako posledný výstup je koncept brožúry, ktorá kopíruje vizuálnu podobu rozvrstvenia jednotlivých jedál z plagátov. Tento efekt by sa dosiahol orezaním papiera kopírujúcim ich tvary.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)