(2019/2020)
Archeoskanzen je super, a taký by mal byť aj jeho web. Web, ktorý je dostatočne hravý aby zaujal, užívateľsky prívetivý, takže na ňom každý bez ťažkostí nájde relevantné informácie a zároveň prístupný, aby ho mohli prezerať aj ľudia so zrakovými a inými ťažkosťami. V rámci môjho redesignu webových stránok Archeoskanzenu a Živej vody som sa snažil navrhnúť riešenie, ktoré bude rešpektovať tieto body, ktoré vznikli ako výsledok hodín konzultácií, a osobných rozhovorov na mieste. Užívateľ sa vďaka premyslenej navigácii jednoducho dostane kam potrebuje, stránky na seba nadväzujú tam, kde je treba a zároveň ponúkajú relevantný obsah, ktorý by mohol zaujať potencionálneho návštevníka. Okrem iného sa snaží riešiť problémy, ktoré sa v súčasnosti dotýkajú oboch objektov. Medzi nich patrí nový rezervačný systém pre skupiny, ktorý rešpektuje súčasný systém ale zároveň prináša sprehľadnenie a zjednodušenie rezervácie pomocou step-by-step návodu, ktorého súčasťou je zdieľaný kalendár s dostupnými časmi oboch objektov, alebo výraznejšiu komunikáciu častých otázok, ktoré zbytočne zaťažujú zamestnancov. Dôraz bol kladený aj na dizajn kalendáru akcií, ktorý sa snaží atraktívne a prehľadne komunikovať jednotlivé akcie na časovej osi. Riešením je aj samotný vizuál, ktorý vytvára unikátny farebný systém, ktorý sa snaží odlišovať zameranie jednotlivých objektov a zároveň ich v niektorých momentoch spájať. Farebné kombinácie zároveň rešpektujú pravidlá prístupnosti, aby vyhoveli aj užívateľom so zrakovým postihnutím. Súčasťou vizuálu je aj vlastný systém ikoniek.

ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)