(2020/2021)
Webová stránka ako platforma, ktorá najlepšie vystihuje zameranie, ktorým sa chcem v súčasnosti a do budúcna orientovať v rámci digitálneho dizajnu. Zahŕňa v sebe riešenie užívateľského rozhrania, interakčného dizajnu a vizuálnu identitu, ktoré patria do môjho portfólia služieb a ich samotné spracovanie na stránke môže byť vhodnou prezentáciou mojich schopností. Vzhľad stránky zakladá na vertikálnych linkách, ktoré majú vytvárať technický, konštruktívny dojem vyjadrujúc môj dizajnérsky prístup. Tento dojem dopĺňa groteskný font jeho priamočiarosťou a modrá farba, ktorá je základnou farbou pre interakčné prvky v digitálnom dizajne. Doplnkovým vizuálnym prvkom je modrý 3D objekt, ktorý sa morfovaním mení na tri kľúčové myšlienky, ktoré pri tvorbe sledujem. Sú nimi použiteľnosť (kocka), myšlienka (guľa), a vzhľad (hviezda). Užívateľské rozhranie je riešené atypicky umiesteným menu, ktoré sa nachádza po stranách v závislosti od užívateľovej pozície na stránke, a ktoré zdôrazňuje horizontálnu štruktúru stránok na druhej úrovni, medzi ktorými môže užívateľ, aj vďaka animácii, plynule prechádzať. Obsah samotných stránok reflektuje moju potrebu komunikovať moje doposiaľ realizované práce, rozsah služieb, referencie od stávajúcich klientov a kontakt. Prezentácie jednotlivých prác zakladajú na jednoduchom layoute, ktorého snahou je využiť fullscreenový potenciál vlastnoručne rendrovaných mockupov, ktoré je možné dopĺňať o textové vysvetlivky samotnej práce. Návrh obsahuje aj responzívnu variantu, ktorá je v čase odovzdania práce len v podobe prototypu.

ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)