(2018/2019)
Pri re-designe vizuálnej identity kampane Začíná to UTeBe som sa pri tvorbe inšpiroval logom univerzity, ktorého tvar vychádza z izometrie. Tento princíp izometrie som sa rozhodol uplatniť do nastávajúcej ilustrácie, ktorá je nosným vizuálom kampane. Táto ilustrácia znázorňuje všetky fakulty v tvare loga s ich prislúchajúcou farebnosťou a mnou vytvorenými piktogramami dosadené do štylizovanej podoby mesta Zlín. Zo spodnej časti ilustrácie - teda od nás, nám do mesta nám vchádza cesta, ktorá sa rozvetvuje k jednotlivým fakultám, a tým symbolizuje slogan „Začíná to UTeBe“. Toto riešenie som aplikoval na brožúru a citylight pre outdoorové použitie. Brožúru som doplnil o prehľadnejšiu kategorizáciu pomocou využitia veľkých farebných plôch typických pre jednotlivé fakulty a o modernejší vzhľad mapy, ktorá opäť využíva farebnosť fakúlt pre ich lepšiu lokalizáciu, a zároveň vyznačuje výrazné body v meste, vďaka ktorým sa môže potencionálny záujemca lepšie zorientovať.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)