(2019/2020)
Vedeli ste, že ľudský mozog má približne 86 miliárd neurónov? Vďaka knihe Why do we sleep od Matthewa Walkera som mal príležitosť túto a ďalšie zaujímavosti o mozgu zistiť. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol virtuálnu prehliadku, ako tému tejto klauzúrnej práce, preniesť do mikrosveta neurónových sietí a ich spojení v mozgu. Nie však vedecky presne, ale s cieľom zachytiť majestátnosť a komplexnosť tohto neurónové sveta, ktorá vďaka interaktívnym prvkom a trojrozmernému priestoru umožní každému nahliadnuť do svojej hlavy, a spoznať túto krásu. Na vytvorenie tohto projektu som využil javascriptovú knižnicu threejs a jej rozšírenie webxr, ktoré umožňujú jeho spustenie vo webových prehliadačoch a v prípade mobilných zariadení aj vo VR. V rámci samotnej prehliadky má užívateľ možnosť interagovať s prostredím a to pomocou jednotlivých bodov v priestore, ktoré slúžia ako interaktívne miesta. Po prejdením stredom kamery zobrazia svoj obsah, vďaka ktorým sa môže užívateľ dozvedieť zaujímavosti o neurónoch a ich stavbe. Zároveň má možnosť rozsvietiť neurónovú sieť pomocou vstupu z mikrofónu a vidieť jej reakciu na daný zvukový podnet. Aby bola prehliadka vizuálne a zvukovo zaujímavá, pri otáčaní pohľadu sa mení farebné zloženie neurónovej sieti a v pozadí nám hrá ambientná zvuková stopa. Samotnú sieť neurónov som modeloval v programe blender, kde som pomocou pluginu particle links prepojil náhodne rozmiestnené častice linkou, ktorú bolo následne nutné ručne prepojiť s každou jednou z 550 častíc tak, aby pripomínala neurónovú sieť. Pôvodné častice som následne využil na rozžiarenie neurónov v prehliadke. Kód samotnej prehliadky obsahuje viac ako 3000 riadkov, ktoré sa starajú o jej chod a správnu interakciu.

ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)