(2019/2020)
Snaha o vytvorenie loga inšpirovaného metalovými kapelami. Pri tvorbe som logo konštruoval z diagonálnych a horizontálnych liniek, podľa ktorých som kreslil jednotlivé serifové znaky tak, aby som dosiahol metalovú estetiku písma. Názov kapely je zhodný s mojím priezviskom, číta sa však po vzore kapely Metallica.

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)