(2018/2019)
Pri vytváraní novej grafickej podoby letáku pre Terno som sa zameral na zvýšenie hodnovernosti predaja lokálnych potravín, ktorými je reťazec špecifický, a zároveň na modernejší vzhľad letáku, ktorý v súčasnosti absentuje. Koncept letáku preto pracuje s myšlienkou, že by sa mohli v nejakej pravidelnosti uverejňovať články o miestnych dodávateľoch, pestovateľoch, farmách, ktoré by mohli zvýšiť čitateľnosť a záujem o leták, a zároveň by to aj slúžilo ako reklamný priestor pre vyššie spomínané osoby a farmy. Zároveň by týmto ľudia dostali väčšie povedomie a dôveru v miestne potraviny. Bežne uverejňované produkty by boli zase označované mapkou, na ktorej by bolo znázornené mesto, kde sa potravina pestuje alebo vyrába, čím by nahradil znak štátu, ktorý bežne označuje domáce potraviny, avšak je veľmi nekonkrétny. Letáku som použitím systematického umiestňovania potravín do blokov dal súčasnejší vzhľad a použitím fontov, ktoré nadväzujú na ľudovú tradíciu osobnejší charakter. V rámci instore komunikácie som nadviazal na vizuál z letáku, ktorý som aplikoval na cenovky do regálov a cenovky formátu A4. Tieto cenovky sa môžu doplňovať o fotky pestovateľov, farmárov a fariem, ktoré potraviny do reťazca dodávajú,čím by sme pri ich nákupe mali dôveryhodnejší pocit. Instore komunikáciu som doplnil o návrhy navigačných tabuliek, ktoré pracujú s motívom dreva inšpirovaným z farmárskych označení. Tieto tabule by sa dali aplikovať do rozličných polôh v supermarkete.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)