(2018/2019)
Snahou re-designu tohto webu je zamerať sa na užívateľa, ktorý má záujem okrem bežného e-shopu a online nakupovania aj o osobnejší prístup. Ten dostáva hneď pri landing page, kedy spoznáva históriu firmy, ktorú vedú skúsený ľudia a hneď pod ním sa vie dostať k najdôležitejším informáciám ako sú kontakt, doprava, a servis. Tie prehľadne poskytujú informácie tak, aby užívateľ dokázal ľahšie spracovať aj väčšie množstvo informácií. Pomocou hornej lišty sa vstupuje do jednotlivých kategórií produktov, kde si ich môže objednať. V rámci tohto re-designu bolo prepracované aj logo, ktoré zachováva svoju pôvodnú farebnosť, avšak v súčasnejších farebných tónoch, čo platí aj o motíve zásuvky, ktorú som zase kreatívne zakomponoval do písmena Q. Vizuál navrhnutý pre web som preniesol aj na fasádu obchodu. Tu som sa zameral na zvýšenie výrazu pomocou použitia veľkých farebných plôch.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)