(2019/2020)
Séria kritických plagátov poukazuje na problém hoaxov a falošných správ, ktoré majú v súčasnosti veľký dopad na demokratické krajiny a ich stabilitu. Extrahovaním najčastejšie využívaných pojmov slovenskej dezinfoscény som vytvoril generátor jednoduchých hoaxov, ktoré som umiestňoval na jednotlivé plagáty a dopĺňal príslušným symbolom. Touto cestou som chcel poukázať na ich častú nelogickosť, jednoduchosť až nezmyselnosť konštrukcií, ktorou však dokážu oslovovať nekriticky premýšľajúce vrstvy ľudí.

další práce