(2019/2020)
Portfólio ako tlačená forma prezentácie mojich prác vychádza už z existujúcej identity, ktorej nositeľom je moja webová stránka. Vychádzajúc z nej som vytvoril jednoduchý a čistý layout, ktorý bude stelesňovať môj slogan „pekne a funkčne“, ale zároveň umožní dynamickú, a veľkolepú prezentáciu mojich prác. Portfólio je doplnené o responzívny direct mail, ktorý sa snaží stručne zhrnúť obsah portfólia a komunikovať služby, ktoré ponúkam.

ke stažení tisková kvalita

další práce