(2019/2020)
Krátky surrealistický film z prostredia orlických hôr inšpirovaný zvukmi prírody aj neprírody, ktoré sme počas našich ciest počuli a scénami, ktoré sme si na asfaltových cestách, a trávnatých lúkach predstavili.

další práce