(2019/2020)
Parte osobnosti a grafika Josefa Müller-Brockmanna vytvorené technikou použitia gridu, ktorá patrí k jeho najvýznamnejším prínosom pre grafický dizajn. Parte je zároveň doplnené o jednoduché sans-serifové písmo a typickú farebnosť pre jeho práce.

další práce