(2019/2020)
Návrh týždenného menu pre reštauráciu BeAbout v Bratislave. Návrh vychádza z ich vizuálnej identity a hľadá spôsob, ako esteticky čisto a zároveň prehľadne znázorniť veľké množstvo informácií na obyčajnej A4.

další práce