(2019/2020)
Archeoskanzen je super, a taký by mal byť aj jeho web. Web, ktorý je dostatočne hravý aby zaujal, užívateľsky prívetivý, takže na ňom každý bez ťažkostí nájde relevantné informácie a zároveň prístupný, aby ho mohli prezerať aj ľudia so zrakovými a inými ťažkosťami. V rámci môjho redesignu webových stránok Archeoskanzenu a Živej vody som sa snažil navrhnúť riešenie, ktoré bude rešpektovať tieto body, ktoré vznikli ako výsledok hodín konzultácií, a osobných rozhovorov na mieste. Užívateľ sa vďaka premyslenej navigácii jednoducho dostane kam potrebuje, stránky na seba nadväzujú tam, kde je treba a zároveň ponúkajú relevantný obsah, ktorý by mohol zaujať potencionálneho návštevníka. Okrem iného sa snaží riešiť problémy, ktoré sa v súčasnosti dotýkajú oboch objektov. Medzi nich patrí nový rezervačný systém pre skupiny, ktorý rešpektuje súčasný systém ale zároveň prináša sprehľadnenie a zjednodušenie rezervácie pomocou step-by-step návodu, ktorého súčasťou je zdieľaný kalendár s dostupnými časmi oboch objektov, alebo výraznejšiu komunikáciu častých otázok, ktoré zbytočne zaťažujú zamestnancov. Dôraz bol kladený aj na dizajn kalendáru akcií, ktorý sa snaží atraktívne a prehľadne komunikovať jednotlivé akcie na časovej osi. Riešením je aj samotný vizuál, ktorý vytvára unikátny farebný systém, ktorý sa snaží odlišovať zameranie jednotlivých objektov a zároveň ich v niektorých momentoch spájať. Farebné kombinácie zároveň rešpektujú pravidlá prístupnosti, aby vyhoveli aj užívateľom so zrakovým postihnutím. Súčasťou vizuálu je aj vlastný systém ikoniek.

ke stažení tisková kvalita

další práce