(2015/2016)

ke stažení česky

Webmail

Úkol vytvoření nového rozhraní pro webový email (dostupný pouze přes prohlížeč).
Základem byl rozsáhlý výzkum struktury/gridu webových emailů i emailových klientů pro desktop tak tablety.

Právě tento výskum dal jasnou strukturu celého webmailu. Veškeré nejdůležitější a nejpoužívanější součásti emailu, na které jsme dnes zvyklí, jsou “na dosah ruky” a usnadňují nám práci se čtením, orientací i psaním.

 

Webmail

The task of creating a new interface for Web email (only available through a browser). The basis has been extensive research on the structure / grid mails and Web email clients for desktop and tablet.

Now this research has given a clear structure of the entire webmail. All the most important and most used parts of the email to which we are accustomed today are "at hand" and facilitate our work in reading, writing and orientation.

další práce