(2016/2017)

ke stažení tisková kvalita

Helvetica Neue

Projekt, který rezentuje písmo Helvetica Neue v jeho rozmanitých formách, použitelných pro tisk i digitální grafiku.
Na webu se písmo prezentuje ve všech svých řezech, které můžeme podle libosti měnit společně s prokladem a velikostí – tak se nám dostane dokonalého obrazu o tomto písmu.
Samozřejmě není zapomenuto ani na historii, se kterou se můžete seznámit ve čtyřech odstavcích.
Neposledně si porovnejte původní písmo Helvetica s její novou verzí Neue.

Prototyp: http://dd.jiribednar.com/helvetica_neue_prototype/

 

Helvetica Neue

The project, which represents the Helvetica Neue font in its various forms, applicable for both print and digital graphics.
The site presents fonts in all styles, which can be changed at will, together with interlacing and sizes - so we get the perfect image for this font.
Of course not forgotten history, with which you can learn in four paragraphs.
Not least compare the original with Helvetica Neue the new version.

Prototype: http://dd.jiribednar.com/helvetica_neue_prototype/

další práce