(2016/2017)
Redesign portálu ČSFD

ke stažení anglicky

Redesign ČSFD.CZ

Redesign československé filmové databáze se zakladá na uživatelském výzkumu, ze kterého vzešli podklady pro určení hodnoty obsahu na tomto portálu.

Hlavní strategií redesignu je předat co nejvíce vizuálního obsahu divákovi a vnořit ho do nálady filmu již při návštěve ČSFD. Druhým faktorem této strategie je jasná dohledatelnost hodnocení celkového i uživateli. Neposledně jde o rozsáhlé změny v textu, který je vzdušný a čitelnější.

Platí tedy pro každou stránku prezentující film, fotografie nebo trailery, že prvně upoutá nejnovější obsah – zobrazený přes celou stránku – který následuje výčtem obsahu dalšího v různorodých sekcích.

Prototyp: http://dd.jiribednar.com/csfd_prototype/

 

Redesign of CSFD.CZ

Redesign of the Czechoslovak film database based on user research, from which came the basis for determining the value of the contents on this portal.

The main strategy of the redesign is to provide as much visual content viewer and plunge it into the mood of the film in visit ČSFD. The second factor of this strategy is clear traceability and assessment of overall users. Not least in terms of the extensive changes to the text, which is airy and readable.

This is so for each page presenting the film, photos or trailers that first catches the latest content - displayed widely across the page - which follows a list of further content in various sections.

Prototype: http://dd.jiribednar.com/csfd_prototype/

další práce