(2014/2015)
Klauzurní práce

ZŠ Kunovice

Nová, převážně digitální indentita základní školy Kunovice, U Pálenice. 

Základá se na hlavním vodítku – šestihranému logu – ze kterého vychází i další barevnost celé identity. Přístup je jasný a jednoduchý, prezentující v jednom pohledu školu a její aktivity, na pohled druhý je cílený hlavně na rodiče pro jejich informovanost.

 

Elementary School Kunovice

The new, mostly digital identity for elementary school Kunovice U Distilleries.

Based on the main item - sixsided logo - which gave rise to other colors whole identity. The approach is clear and simple, presenting on one view of the school and its activities, to look the other is targeted primarily to parents for their awareness.

další práce