(2014/2015)
Vizuál by měl představit všechny možné symboly střetu ideologií – např. geometrické zpracovaní do úhlů, krystalů, linek, hran, střepů, ad. V názvu je schované „Marx a Engels“, ale nejde o konkrétní zobrazení těchto, ani kterýkoliv jiných ideologií. Zaměření na extremismus, na protipóly, ne na střed a masu pomocí matematických symbolů a křivek. Vizuál nemá jen ilustrovat téma ani ostentativně ukazovat, že se jedná o festival divadelní, ale důmyslně téma zapracovat s ohledem na mezinárodní charakter festivalu, zaměření na odbornou veřejnost (všichni vědí, že jedou na divadelní festival). Je třeba pojmout zpracování vizuálu komplexně, tvůrce se nemusí zaobírat divadelními detaily, které parafrázuje, protože ty jsou odborné veřejnosti známé. Klíčová slova: střepy, úhly, linky, ideologie, symboly, rozpad, extremismus, matematika.

ke stažení česky

další práce