(2014/2015)

Časopis Universalia

Univerzitní časopis Universalia a jeho redesign k patnáctému výročí univerzity. 

Jde o redesign ve směru minimalismu; písmo je na úvodní straně používáno jako průhledová šablona, ve které jsou digitální prezentace jednotlivých ateliérů a fakult.
Layout je vystavěn na jednoduchých dvou sloupcích a větším písmu pro moderní a svěží vzhled s možností rychlého čtení bez únavy.

 

Universalia magazine

University magazine Universalia and the redesign of the fifteenth anniversary of the university.

It is a minimalist redesign direction; font is used on the front page as the viewing pattern in which digital presentation of individual studios and faculties. Layout is built on a simple two-column and larger font for a modern and fresh look with fast reading without fatigue.

další práce