(2014/2015)

Nonsense

Tři plakáty, které tvoří jeden celek; samostatně i zvlášť smysl nedávají.
Jde o náhodné umísťování slov, které nesou význam události v poslední době tvorby těchto plakátů, které na plakátu nedávají smysl, ale při bližší znalosti osoby autora najdete jasné spojitosti.

 

Nonsense

Three posters which form a whole; independently and separately they make no sense. It is a random placement of words that carry meaning events recently making these posters that poster do not make sense, but on the knowledge of the person of the author, see a clear connection.

další práce