(2014/2015)

Osobní logo

Při tvorbě loga jsem postupoval již se jménem “Digital Design” svého ateliéru a pro sebe jsem chtěl vytvořil logo, se kterým bych se prezentoval jako “Digital Artist”.
Logo je složeno ze dvou částí; vlevo vidíme ostrou závorku, která je typická pro programátory (digitální svět), vpravo je závorka kulatá, která znační estetické cítění (design). Dohromady tak vytváří logo “Digital Design”.

 

Personal logo

When creating the logo, I proceeded with the name "Digital Design" and his studio for myself, I wanted to create a logo with which I presented as "Digital Artist". The logo is composed of two parts; We see left angle bracket, which is typical for programmers (Digital World), and left round bracket for greatly aesthetic sensibilities (design). Together creates the logo "Digital Design".

další práce