(2015/2016)

Web s renesančními principy

Web, který si vybírá základní prvky a principy z renesance, v tomto případě hlavně z architektury, která je v renesanci magnificentní!

Webem se prochází jako katedrálou – dopředu a dozadu – kde po stranách jsou kaple, které jsou jako podrobné vystvětlivky k samotnému obsahu, zaměřeného právě na renesanci.

Web: http://dd.jiribednar.com/renesance/

 

Website with Renaissance principles

Web, who chooses the basic elements and principles of the Renaissance, in this case, primarily from architecture, which is magnificent in the Renaissanceí!

We walks thrue website like in a cathedral - back and forth - where the sides are chapels that are as detailed notes to the actual content, focused on precisely renaissance.

Website: http://dd.jiribednar.com/renesance/

další práce