(2020/2021)
Rozšířená realita čím dál více vstupuje do našich životů. S příchodem koronavirové pandemie a pořádáním online eventů se její využití dostalo do různých streamingů a televizních pořadů. Více jsem napsal v článku: https://digitalnizahradka.cz/2020/extended-reality-studios/ Zajímal jsem se o využití této technologie ve zpravodajství. Díky rozsáhlé rešerši jsem objevil několik různých trendů, které však mají společného jmenovatele - jsou náročné na výrobu a proto se v televizi neobjevují tak často. Na diváka pak působí spíše rušivě, než aby přinášeli kýženou informační hodnotu. Proto jsem se snažil hledat cestu, jak do zpravodajství integrovat menší prvky rozšířené reality tak, aby si lidé na tuto technologii zvykli a začali ji vnímat. Teprve potom se mohou studia rozvíjet a nabízet působivější triky s médiem, které si jistě v televizním průmyslu najde své místo.

další práce