(2019/2020)
Při řešení tohoto úkolu jsem se opřel o své zkušenosti se čtením delších a odbornějších článků. Často se mi stávalo, že se v článcích zmínili o někom/něčem, s čím jsem se nikdy nesetkal. Bylo pro mě potom obtížnější najít souvislosti. Proto čtenáři nabízím záložku se slovníčkem spojitostí. Při čtení jsem často měl problém také s orientací v čase, jelikož se mnohdy nevyprávělo chronologicky. Proto také v další záložce naleznete stručnou a přehlednou časovou osu. Článek dále obohacuji widgety, které jsou univerzálně navrženy pro různé články.

ke stažení tisková kvalita

další práce