(2020/2021)
Předávání fiktivních cen Adams Awards 2021. Zpěváci různých žánrů a původů získají bezvýznamná ocenění, o která nikdy nestáli a také se o nich pravděpodobně nikdy nedozví. V mém individuálním úkolu jsem se snažil ovládnout set design a práci s programem WYSIWYG Cast lightning. Součástí práce bylo navrhnutí vizuálního stylu cen, animace znělek, nahrávání voiceoveru, stříhání hudby, animace projekcí na led obrazovky, návrh scény a návrh osvětlení. Obsáhnout všechny tyto disciplíny na 100% by znamenalo to, že bude každou pozici zastávat jeden člověk. Na tomto projektu nejvíce tedy oceňuji zjištění, že dělat předávání cen sám nemá cenu.

ke stažení tisková kvalita

další práce