(2018/2019)
Vizuální styl Mezinárodního bienále Design.S 2020. Tento rok pro mě vždy znamenal dalekou budoucnost, plnou robotů a létajících aut. Stejně tak budoucnost představuje i studentský design. Pro toto bienále, prezentující studentské práce produktového a průmyslového designu, jsem navrhl vizuální styl, který podtrhuje odvážnost a experiment, který se studenti nebojí ve svých pracech využívat. Hlavním maskotem se stává figura, kterou jistě každý designér moc dobře zná ze svých začátků s kresbou.

další práce