(2017/2018)
Tvorba obsahu do Fontány u Janáčkova divadla v Brně.

další práce