(2019/2020)
Po návštěvě čtyřdenního veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně a několika rozhovory s uchazeči o umělecké obory jsem zjistil, že tito lidé mnohdy ani nemají ponětí, co obnáší obor digitální design, a proto raději volí design grafický. Vnímám proto potřebu informovat uchazeče o studium na uměleckých školách o tom, že tento obor existuje a co obnáší. V teoretické části definuji zaměření našeho ateliéru a hledám jeho silné a slabé stránky. Dále také provádím rešerši podobných ateliérů v ČR, při které se zaměruji na způsob jejich marketingové komunikace v digitálním prostředí. V praktické části jsem navrhl reklamní kampaň, která si klade za cíl zvednout počet uchazečů o studium v horizontu dvou let a bude použitelná pro propagaci již před termínem odevzdání přihlášek v listopadu 2020. Tato kampaň obsahuje návrh tiskoviny, která pomůže při prezentaci ateliéru na veletrzích a podklady pro online propagaci, zahrnující propagační videa a příspěvky na sociální sítě ateliéru.

ke stažení česky

další práce