(2020/2021)
Pluto je výukový software, šitý na míru žákům 
a učitelům na základních školách. Jedná se o on-line prostor, který slouží k distanční výuce a k přehlednému plnění školních povinností. Nástroj je primárně určen 
ke vzdálené komunikaci mezi žáky a učiteli, lze jej však využít i v kombinaci s tradiční prezenční výukou. 
Klade si za cíl usnadnit, zpříjemnit a zefektivnit nejen samotnou výuku, ale i ostatní doprovodné činnosti. Pluto je školní projekt, na němž pracovalo celkem 
šest digitálních designérů. Spojením sil se podařilo obsáhnout mnoho různých činností, včetně uživatelského výzkumu, analýzy poznatků, 
brandingu a přípravy prototypu.