(2019/2020)
Súbor niekoľkých PDF dokumentov prezentujúcich grafické výstupy rôznych druhov a zameraní. Dokumenty alebo skôr templates/vzory pre ne slúžia skôr ako štartovací bod, z ktorého je možné poskladať si potrebnú prezentáciu projektu pre klienta a prispôsobiť si ho danému projektu. Pretože každý je iný, jedinečný. Ako konkrétny príklad ako sa dá takýto template aplikovať som si zvolila projekt iRozhlas, ktorý bol jeden zo semestrálnych zadaní. Z pohľadu už odprezentovaného riešenia pred zadávateľom a poslanie prezentácie, ktorá všetko dôležité už len zhrňuje. (priložené PDF nezahrňuje všetky screeny aplikácie)

ke stažení česky

další práce