(2017/2018)
Východiskom loga je symbol fontány/pítka, ktorý je navrhnutý, aby fungoval dobre aj vo vizuálnom systéme. Jeho časti, je možné rozvinúť do zjednodušených foriem typickej Jurkovičovej architektúry a využívať naprieč celou propagáciou - od tlačovín po predmety pre návštevníkov. Navigačný systém, ktorý som načrtla by mohol fungovať ako vodítko napríklad ku mestskému muzeu.

další práce