(2018/2019)
Návrh vizuálneho štýlu študentského bienále tajomne, ale jednoducho poukazuje na nebojácnosť, kreativitu a hravosť študentov. Jadrom myšlienky je fakt, že každý sa pozerá a vníma zadanie odlišne – tým sa vytvárajú ideálne podmienky na jedinečné výstupy každého dizajnéra, ktoré vlastne ani nevyžadajú aby to hneď na prvýkrát bolo 100%-ne dokonalé. To je nepriamou charakteristikou „študenta“ - aby skúmal čo najviac môže, využil tú univerzitnú voľnosť. Typografia hrá tiež dôležitú rolu, najmä v katalógu. Italica nesie v sebe symbol tieňa, ktorý je v tomto prípade dôležitým prepojovacím prvkom.

ke stažení tisková kvalita

další práce