(2017/2018)
Európa! Ako môže smerovať jej budúcnosť? V poslednej dobe vidíme a počúvame kauzy o potravinách. Najmä ich rozdielne kvalitatívne dovážanie do východných a západných krajín. Ale aj markantný import potravín, ktoré sú v danej krajine dostupné ale napriek tomu sa dovážajú aj keď nemusia. Aspoň nie v takom veľkom množstve. Užívajme si preto lokálne produkty, ktoré máme k dispozícii a vážme si ich viac a viac.

ke stažení tisková kvalita

další práce