(2017/2018)
Online spevník celej diskografie českého speváka Tomáša Klusa. Cieľom zadania bolo vytvoriť microsite zameranú na prácu s textom. Mojim riešením je spomínaný spevník, ktorý by slúžiť nielen bežným používateľom (text piesne si len prečítajú, prípadne si prehrajú aj pieseň) ale aj skúsenejším hudobníkom, ktorí majú chuť naučiť sa ich hrať a teda môžu si zobraziť akordy ku každej jednej piesni. Akordy som zakomponovala zarovno textu, aby ho nerušili a vytvárali jeden celistvý text aj napriek tomu, že sa do značnej miery roztiahne.

další práce