(2019/2020)
Návrh publicistického článku s rozsiahlym obsahom s cieľom udržať čitateľovu pozornosť čo najlepšie do konca. Článok je riešení niekoľkými sekciami. Nadpisy kapitol sú vizuálne oddelené od ostatného textu bazpätkovým fontom. Fullscreenové fotky, prehrávač, grafy a pod. slúžia nielen na rýchle zorientovanie sa v celom článku na podstatné časti, ale aj na postupné ponorenie sa do príbehu. Mikroanimácie dopĺňajú celkovú experience. Celý koncept je riešený flexibilne a čo najatraktívnejšie v rozmedzí brandových prvkov iRozhlasu (farebná paleta je mierne rozšírená).

ke stažení tisková kvalita

další práce