(2018/2019)
Čo videl umelec vtedy a čo vidí súčasný návštevník teraz? Nad tým sa zamýšľa práve tento experiment, ktorý na to využíva prvky dadaiztického štýlu. Pracuje s nájdenými objektami (existujúcimi predmetmi z obrazov) a prepája ich do nových súvislostí – doteraz nespojených.

další práce