(2020/2021)
Cílem tohoto semestrálního úkolu bylo prohloubit dovednosti v oblasti animace a ilustrace, a to jak kreslené, tak i vektorové. Video primárně slouží jako propagace produktu na sociálních sítích, proto jsem zvolila formát čtverce.

ke stažení tisková kvalita

další práce