(2019/2020)
V mé bakalářské práci jsem se rozhodla zpracovat téma krojů. Toto téma je velmi rozsáhlé, krásné i složité. Chvíli trvalo, než jsem přišla na způsob, jak všechny podklady propojit v jedno ucelené dílo. Knihu jsem se rozhodla obohatit o prvky rozšířené reality. Toto propojení s digitálním světem má nejen zaujmout, ale také uživatele obohatit o cenné informace a poznatky. Pomáhá dovysvětlovat a rozvíjet děj knihy. Myslím, že kroje si zaslouží nádech nového života a věřím, že se mi to v této publikaci podařilo splnit.

Poster

další práce