(2019/2020)
Aplikace pro Český rozhlas řeší problematiku longreadu, čili dlouhého článku. Členění článku musí upoutat diváka a ulehčit mu orientaci v dlouhém textu. Tohoto jsem se snažila dosáhnout malými animacemi, grafy, anketami a grafickými prvky. Aplikace je také obohacena o audio přehrávač, který lze spustit u každého článku a poslouchat nahrávku jako podcast.

poster

další práce