(2019/2020)
Pro své tištěné portfolio jsem zvolila formát 29x29 cm. Práce jsou zasazeny do předem připravené šablony. Nápis portfolio je vyražen technikou sleporažby. Ručně psaný podpis je vyražen stříbrnou folií, která se bude objevovat i ve vnitřní části portfolia. Ručně psaný text se dále objevuje na vnitřních předělových stranách a číslování jednotlivých prací.

další práce