(2017/2018)
Hranice si určujeme jedině my sami ve své mysli a tak vznikla barevná spleť. Spleť hranic, které nás nerozdělují, ale spojují. Tento rok jsou zváni bývalí absolventi z naší fakulty. Každý z nich má již za sebou nějakou cestu, která ho možná posunula blíže i k jiným oborům, než který tady kdysi studoval. A tak jej můžeme zaznačit přesně tam, kde dnes je. Třeba i na úplnou hranici dvou prolínajících se odvětví.

Připojené soubory

další práce