(2017/2018)
Tato webová stránka byla vytvořena pro moji kamarádku, která píše poezii, úvahy, ale tvoří také grafické, maířské a jiné díla. Její osobitá tvorba vyžadovala osobitý vizuál, a proto jsem použila její grafické fotografie v kombinaci s texturou měsíce na pozadí webu a také autorské nahrávky jejího specifického hlasu. Co se týče textu, rozhodla jsem se zkombinovat groteskní font s antikvovým a básně vysázet zajímavější „rozházenou“ formou, aby čtenář neztácel pozornost při četbě obtížněji vnímatelného textu. Každá báseň by měla mít svoji zvukovou nahrávku, kterou lze kdykoli vypnout nebo přetočit. Úvahy jsou již psané klidnějším stylem a zvukový doprovod u nich není potřeba. Web je navržený tak, aby se dal doplňovat o další díla a popřípadě posloužil jako osobní portfolio. Má jednoduché ovládání a je vytvořen přes aplikaci Wix.

další práce