(2016/2017)
Voda ako každodenná samozrejmosť pre nás však neplatí vo veľa oblastiach sveta. Či už znečistenie alebo nadmerná spotreba môžu spôsobiť, že za niekoľko–možno desaťročí, storočí–sa sci-fi stane skutočnosťou a vojny už nebudú vedené, kvôli moci a bohatstve, ale o územia s vyčerpatelným zdrojom Zeme–o vodu. // EN: Although we see water as banal and take it for granted in our day-to-day lives, it is not so commonplace in many areas of the world. Polluting and excessive consumption can cause that sci-fi will become a reality for a few decades or centuries, and the wars will no longer be waged because of power and wealth, but for territories with an exhaustible source of Earth. For water.

ke stažení tisková kvalita

další práce