(2016/2017)
Vytvorila som akýsi šetrič displaya na mobilné zariadenie, ktoré zobrazuje aktuálny čas pomocou elementárnych tvarov, minimálnej animácie a čiernobielej kompozície. // EN: I have created a screensaver for mobile device, that shows the current time with elementary shapes, minimal animation and B&W composition.

další práce