(2019/2020)
CZ: Cílem mojí bakalářské práce je zvýšit obecné povědomí o změnách klimatu, které na Zemi probíhají a nenásilnou formou zapůsobit na čtenáře a jejich emoce k tomu, aby je můj pohled přiměl zamyslet se více nad životním prostředím a nad dopady, které odrážejí lidské chování k planetě. Výstupem mé práce jsou ilustrace, které se pomocí rozšířené reality animují na telefonním zařízení. Ilustrace se zároveň dají použít samostatně, jako doplněk, do interiéru či exteriéru. Tyto ilustrace lze považovat za jedinečná umělecká díla, která se dají přirovnat k obrazu nebo plakátu, animace mají navíc potenciál širšího využití – v rámci internetových sociálních sítích, kde mohou oslovit široké publikum uživatelů. V teoretické části se zaměřuji na problematiku životního prostředí, kampaň a rozšířenou realitu. Zatímco v praktické části se věnuji celému výtvarnému procesu od počáteční myšlenky až po výsledný produkt. EN: The aim of my bachelor thesis is to raise awareness about the climate change on Earth and to influence viewer’s emotions and lead them to reflection on the environment, the humanity itself, and its impact on our planet through a non-violent form of art. The outcomes are illus-trations, which, with the help of augmented reality, become animations on mobile devices. Illustration are at the same time usable on their own as accessories of an interior or exterior. Therefore, it is possible to regard them as unique art pieces comparable to paintings or post-ers, while the animations have the potential to be used on the internet, especially on social networks, where they might reach wide audience. The theoretical part is focused on the prob-lematics of the environment, campaign, and augmented reality. In the practical part, I deal with the whole art process from the original idea to the final product.

ke stažení česky

další práce